ĐIỂM TUD A,C, SXTK, ĐSTT, STVB ĐỢT I HK II NH 22 – 23

19-04-2023 Thanh Hà

Điểm thi KTHP môn: Toán ứng dụng A, Toán ứng dụng C, Xác suất thống kê, Soạn thảo văn bản, Đại số tuyến tính

ĐIỂM TUD A,C, ĐSTT, XSTK, STVB ĐỢT I, HK II NH 22-23

Bài viết khác