LIÊN HỆ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Mọi đóng góp hoặc thắc mắc xin liên hệ với Khoa Khoa Học Cơ Bản

- Văn phòng khoa: D-104(Khu D)

- Địa chỉ: Số 20 - Đường Tăng Nhơn Phú, Phường Phước Long B - Thành Phố Thủ Đức - TP.Hồ Chí Minh

- Điện thoại: 0931.368.898 (cô Hà)

- Email:khcoban@hitu.edu.vn

Liên hệ

21-11-2021 Hồ Diên Lợi