Giới thiệu chung

21-11-2021 Hồ Diên Lợi

1. Lịch sử hình thành

Năm 2000, trường Cao đẳng Công Thương chuyển từ trường trung cấp thành trường Cao đẳng và Nhà trường thành lập khoa Giáo dục đại cương phụ trách các môn Toán, Lý, Hóa (đại cương), ngoại ngữ, giáo dục thể chất và lí luận chính trị (triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng),…

Lần lượt sau đó, các phân môn thuộc lí luận chính trị, ngoại ngữ, giáo dục thể chất tách khỏi khoa Giáo dục đại cương và trở thành các khoa riêng (Khoa lí luận chính trị, Khoa ngoại ngữ, Khoa giáo dục thể chất).

Từ năm 2012 đến nay, Khoa Giáo dục đại cương đổi tên thành Khoa Khoa học Cơ bản, phụ trách các bộ môn Toán, Lý, Khoa học xã hội (Tiếng Việt thực hành, Phương pháp nghiên cứu khoa học, kĩ năng mềm,…). Đến năm 2018, Khoa phụ trách 02 bộ môn là Toán và Kỹ năng mềm.

2. Cơ cấu tổ chức

–  Trưởng khoa: Th.s Nguyễn Thị Lê

–  02 tổ trưởng chuyên môn:

+ Tổ trưởng Tổ Toán: Th.s: Mai Thị Thanh Huệ

+ Tổ trưởng Tổ KNM: Th.s: Lê Thị Ngọc Huyền

–  01 giáo vụ.

Các tổ chuyên môn: 02 tổ

Tổ Toán:                     06 giảng viên

Tổ Kỹ năng mềm:       07 giảng viên

3. Chức năng – nhiệm vụ

– Chức năng: Trang bị cho sinh viên (chủ yếu sinh viên năm thứ nhất) những kiến thức cơ bản về các môn khoa học tự nhiên và xã hội (Toán, PPNCKH, Kỹ năng mềm…) để sinh viên có được một nền tảng kiến thức và tư duy  đáp ứng việc học tiếp các môn cơ sở và chuyên ngành.

– Nhiệm vụ:  Tổ chức giảng dạy các môn thuộc các tổ Toán, Kỹ năng mềm.

4. Thành tích

–  Bằng khen của Bộ Công thương: các năm học 2000-2001; 2004-2005; 2008- 2009; 2009-2010; 2012-2013.

–  Đoạt 02 giải  khuyến khích trong kì thi Olympic Toán 2013.

–  Đoạt 02 giải (01 giải ba + 01 giải khuyến khích) trong kì thi Olympic Toán 2014.

–  Nhiều giấy khen, bằng khen khác của các tổ chuyên môn và cá nhân trong hoạt động giảng dạy và hoạt động đoàn thể,…