HỘI THẢO BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

31-05-2024 Thanh Hà

Chiều ngày 29 tháng 5 vừa qua, Chi bộ Khoa Khoa học Cơ bản đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Hội thảo được chủ trì bởi đồng chí Bí thư Chi bộ Lê Văn Chuyền.

Bí thư Chi bộ Khoa học Cơ bản phát biểu khai mạc

             Tham dự hội thảo có các đồng chí Trưởng đơn vị của ba khoa: Giáo dục Thể chất – Quốc phòng, Lý luận Chính trị và Khoa học Cơ bản cùng toàn thể cán bộ, giảng viên của ba khoa

Hội thảo đã thu hút sự quan tâm của đông đảo Giảng viên của 03 khoa với 20 bài tham luận, trong đó Khoa Khoa học Cơ bản đóng góp tám bài. Đặc biệt, bài tham luận của Ths Mai Thị Thanh Huệ với chủ đề “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực” đã được chọn để báo cáo.

Các bài viết đã nêu bật được nền tảng tư tưởng của Đảng là một bộ phận quan trọng, đồng thời cũng là nhân tố căn bản, cốt lõi, tạo cơ sở, tiền đề quyết định mọi hoạt động xây dựng, sinh hoạt và lãnh đạo của một Đảng. Với Đảng Cộng sản Việt Nam, nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ tư tưởng xã hội chủ nghĩa/chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nếu nền tảng tư tưởng thay đổi tất yếu sẽ dẫn tới sự thay đổi về mục tiêu, lý tưởng, nguyên tắc tổ chức, phương hướng hoạt động chính trị của Đảng. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch là yêu cầu tất yếu để xây dựng và phát triển Đảng Cộng sản Việt Nam trong sạch, vững mạnh. Bên cạnh đó, các tham luận cũng đưa ra cách nhận diện về phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, từ đó đề xuất những biện pháp cụ thể để bảo vệ và phản bác các quan điểm sai trái đó.

Kết thúc buổi Hội thảo, đồng chí Bí thư Chi Bộ nhấn mạnh, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thù địch không chỉ là nhiệm vụ riêng của Đảng mà còn trách nhiệm của toàn bộ xã hội, trong đó có sinh viên. Sinh viên là lực lượng trí thức đông đảo của xã hội, khả năng nhận biết và tiếp nhận thông tin rất nhạy bén nhưng cũng dễ bị lôi kéo, dụ dỗ bởi các thế lực thù địch. Chính vì vậy, việc rèn luyện bản lĩnh chính trị cho sinh viên luôn là yếu tố cần thiết không chỉ tạo ra sức đề kháng mạnh mẽ cho sinh viên mà còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng một lực lượng đông đảo, có tư duy và năng lực hoạt động thực tiễn để đối phó với mọi âm mưu và hành động chống phá của kẻ thù.

Một số hình ảnh diễn ra tại buổi Hội thảo

Bài viết khác