Tin tức - Sự kiện

Hội thảo khoa học liên khoa

 

         Ngày 26 tháng 8 năm 2020, Khoa Lý luận Chính trị, khoa Thể Chất Quốc Phòng và Khoa Khoa Học Cơ Bản cùng tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề "Những sáng kiến , kinh nghiệm thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của trường CĐ Công Thương TP. Hồ Chí Minh".

        Hội thảo có tất cả 16 bài viết, trong đó 6 bài được chọn báo cáo, đó là:

      1. Thực trạng, giải pháp nâng ...

Đọc tiếp ...