THÔNG BÁO THAM GIA VIẾT BÀI NỘI SAN SỐ 12/2022

15-08-2022 Thanh Hà

Kính gửi Quý Thầy/ Cô và các bạn sinh viên,

Căn cứ Kế hoạch số 94 ngày 26/4/2022 về việc phát hành Nội san số 12-2022, Phòng QLKHCN&HTQT trân trọng kính mời quý Thầy/ Cô tiếp tục tham gia viết bài cho Nội san số 12-2022.

Thời gian nhận bài đến hết ngày 22/08/2022

Email: nckh_htqt@hitu.edu.vn

Kính mong nhận được sự quan tâm, cộng tác và viết bài của quý Thầy/ Cô và các bạn sinh viên.

Trân trọng!

Bài viết khác