HỘI THẢO LIÊN KHOA LẦN THỨ 5

18-09-2023 Thanh Hà

Ngày 23 tháng 6 năm 2023, Khoa Lý luận chính trị, khoa Giáo dục – Thể chất Quốc phòng và khoa Khoa học Cơ bản đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng ý thức nghề nghiệp và khởi nghiệp cho sinh viên Trường Cao Đẳng Công thương Thành Phố Hồ Chí Minh“.

Bài viết khác